Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgłoszenie do projektu COOL CAREERS

Rekrutacja do bezpłatnego projektu "Cool Careers"!

Postaw na diagnozę swojego potencjału zawodowego oraz rozwój kompetencji cenionych przez pracodawców.

 


 

Projekt realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Wpisz swoje dane
(To pytanie jest wymagane)
Imię *
(To pytanie jest wymagane)

Nazwisko*

(To pytanie jest wymagane)

Nr albumu *

(To pytanie jest wymagane)

E-mail *

(To pytanie jest wymagane)

Nr telefonu*

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek studiów

(To pytanie jest wymagane)
Rok studiów
(To pytanie jest wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Administratorem moich danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2016 r. poz. 922)