Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta po szkoleniu "Skuteczny profil osobisty na LinkedIN" | wrzesień 2023 | KUL

Dziękuję za udział w szkoleniu "Skuteczny Profil Osobisty na LinkedIn"! To była przyjemność pracować z Państwem. Moim celem jest doskonalenie programu szkolenia oraz prezentowanych materiałów, dlatego zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Państwa opinia jest dla mnie niezwykle cenna i pomoże mi lepiej dostosować przyszłe szkolenia do potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Marta Szymańska-Jarosz
z Zespołu Biura Karier KUL

 

(To pytanie jest wymagane)
Jak oceniasz pierwszą edycję szkolenia "Skuteczny Profil Osobisty na LinkedIn" zorganizowaną przez Biuro Karier KUL (1 – ocena najniższa, 5 – najwyższa)?
 

Jak oceniasz metody i sposób prezentacji treści merytorycznych podczas szkolenia? Proszę, opisz, co mogłoby być poprawione, wprowadzone jako alternatywa?

 

Jak oceniasz przekazane materiały szkoleniowe? Co należy w nich poprawić?

 

Czy były momenty podczas prezentacji pierwszego lub drugiego dnia, które uważasz za mniej ciekawe lub zbyt długie? Proszę, podaj konkretne uwagi.

W jakiej formie potrzebujesz dodatkowej pomocy lub wsparcia w zakresie budowania i rozwoju swojego profilu na LinkedIn (konsultacje indywidualne, cykliczne spotkania, aktualizacja materiałów, wspólne wyzwania, zadania itp.)?

Co według Ciebie jest najtrudniejsze na początku obecności na LinkedIn?